Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ăn một quả dâu tây."

Dịch:I eat a strawberry.

1
3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhnhc

Cho minh hoi sao lai dùg "a" ma k pai "an" ạ

7
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguoingoaicuoc

xem lại ngữ pháp mấy bài đầu

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tittbeu

"an" chỉ đứng trước những từ có chữ cái đầu tiên là nguyên âm "a, i, e, o, u" bạn ạ

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhdtct2604

an dùng cho các từ có chữ cái bắt đầu bàng o, u,a,i,e ví dụ là một quả trứng viết là an egg, một cái quả cam viết là an orange

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chtti1

Hello tât ca moi nguoi

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoa12534

Chi zu

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/llan306129

Vì sao từ này khó dịch thế ?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiDngNguyn1

Strawberry. Mình bị sai hoài

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MngPhng

I eat an strawberry

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Jackie939978

Sao mình dùng i am k đc ta

1
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/LamOanhMai

ifoggj

1
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LamOanhMai

hgjbghncdguh

1
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaoNgoc212537

Các bạn tham gia CLB của mình bằng mã X9735Y

1
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huychuong2

Lll1222l2l31wqqw Eww 2 2212243w2221112322112222we311122221

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/LamMlee

Ff

0
Trả lời1 năm trước