"Tôi ăn một quả dâu tây."

Dịch:I eat a strawberry.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhnhc

Cho minh hoi sao lai dùg "a" ma k pai "an" ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguoingoaicuoc

xem lại ngữ pháp mấy bài đầu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tittbeu

"an" chỉ đứng trước những từ có chữ cái đầu tiên là nguyên âm "a, i, e, o, u" bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhdtct2604

an dùng cho các từ có chữ cái bắt đầu bàng o, u,a,i,e ví dụ là một quả trứng viết là an egg, một cái quả cam viết là an orange

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chtti1

Hello tât ca moi nguoi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoa12534

Chi zu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/llan306129

Vì sao từ này khó dịch thế ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiDngNguyn1

Strawberry. Mình bị sai hoài

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MngPhng

I eat an strawberry

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Jackie939978

Sao mình dùng i am k đc ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LamOanhMai

ifoggj

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LamOanhMai

hgjbghncdguh

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaoNgoc212537

Các bạn tham gia CLB của mình bằng mã X9735Y

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/huychuong2

Lll1222l2l31wqqw Eww 2 2212243w2221112322112222we311122221

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LamMlee

Ff

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.