Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who is going to win?"

Dịch:Ai sẽ chiến thắng ?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Koyama3

"ai sẽ là người chiến thắng" should be added in your database

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

'who will be the winner?" fits better for your sentence.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

ai sẽ dành chiến thắng sai ở đâu, bực quá đi mất

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 22
  • 11

"ai sắp thắng" cũng là đáp án đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhathaopd10

TrnVnBa nè không có chữ dành

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Namns1

ai sẽ giành chiến thắng cũng đc mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
  • 24
  • 10
  • 9
  • 594

Why didn't she raise her voice?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GnartMinh

"ai sẽ thắng cuộc" cũng sai nữa à?

1 năm trước