Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ trình bày báo cáo."

Dịch:She is going to present the report.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duyen72666

Có vẻ như phát âm sai từ present trong câu này, sai trọng âm. Present là động từ phải nhấn vào âm thứ hai, còn nhấn vào âm tiết đầu tiên thì là danh từ, nghĩa là món quà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Koyama3

How about "She is going to submit the report"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Your report was submitted and... accepted! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolu2
thaolu2
 • 21
 • 17
 • 8
 • 8
 • 4
 • 3

I love you all

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Bestfriend...

sao lại phải thêm mạo từ " the " nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Chúc các bạn học tốt ^_^

<pre> Admin </pre>
1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongnguyen247

tại sao submit là trình bày nhỉ?

1 năm trước