Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích kênh truyền hình này."

Dịch:I like this television channel.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AlieTang

2 đáp án!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NiH815604

TV là chỉ tivi không thôi chứ. Sao lại bao hàm cả truyền hình được.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngn520602

TV là viết tắt của television mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThuUy12

2 đáp án

1 năm trước