"Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να πάνε μόνα τους."

Μετάφραση:We do not let our children go on their own.

πριν από 3 χρόνια

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/Olila1

The sentence 3 is the same with sentence 2

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1647

The word "go" by itself doesn't really work here. It should be "go off on their own." Here's an example.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
 • 23
 • 15
 • 9
 • 5

How about "The kids want to go to the park but we don't let them go on their own". Does this meaning work?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1647

Yep, that would work! Another that would work would be "We don't let the kids go to the park on their own." In your example, the second "to the park" is implied by the first.

The same holds for "by themselves": "We don't let our children go by themselves" might work in some context but not by itself.

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.