Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/doanhop1

"I do not hear you, do you hear me?"

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Tôi không nghe thấy bạn, bạn có nghe thấy tôi không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtiensu

tôi không nghe bạn,bạn nghe tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I do not hear you, do you hear me, I do not hear you, do you hear me. I do not hear you, do you hear me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Iamhacker1

Oi chan qua

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

????

7 tháng trước