"I did not hear you."

Dịch:Tôi đã không nghe thấy bạn.

July 8, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Mình nghe là I do not hear you

July 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyncHng4

Pls increase the difficult level for each lesson graduately

October 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Chúng ta học kiểu "mưa dầm thấm lâu" nha bạn !

June 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Were you deaf?

August 22, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.