Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy sẽ có một cơn đau tim."

Dịch:He will have a heart attack.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Koyama3

"he will have a heart hurt" is incorrect.

I am not sure about "hurt" and "pain". If you knew what is a difference, please teach me. Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/RichieBrovis
RichieBrovis
  • 17
  • 13
  • 11
  • 6
  • 5
  • 5
  • 39

Hurt is a verb. pain is an adjective Ex: he hurts me this morning so after that i have much pain

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

nânnanannananannana

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TinAnhht

He is going to have a head attack.

why is it wrong ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Koyama3

""heart"" not ""head""

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KangsCiuu

Head là đầu mà.... Ở đây là heart chứ :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhkhuongct

Mình yếu tiếng anh cho hỏi chút xíu. He là ngôi thứ ba số ít sao lại dùng have mà không phải has. Xin cảm ơn nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Glaika

vì đây là thì tương lai, có will/to be going to mà sau will/to be going to thì dùng V-0 ah bạn :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhkhuongct

cám ơn bạn nhiều nha!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Will have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vantrungdut

hear disease, why wrong ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminh1503

nghĩa câu này nghe kỳ kỳ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NamKaka212

What's about heartache?

10 tháng trước