"She is the worst student."

Dịch:Cô ấy là học sinh kém nhất.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

không có chữ một, đã là tệ nhất luôn rồi mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuynMarine

Cô là là học sinh yếu nhất sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

cô ấy là học trò tệ nhất cũng không được

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.