Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã xem bộ phim đó tối hôm qua."

Dịch:I saw that film last night.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenQuan302995

I watched that movie last night lại không được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

I have watched that film last night

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I watched that film last night, I watched that film last night, I watched that film last night

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HMinhThng2

Khùng hả bạn

1 năm trước