"Tôi đã chạm vào con mèo."

Dịch:I touched the cat.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

Tại sao lại cần mạo từ the vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Up888

Vì cả người nói và người nghe đều biết con mèo nào được nói đến

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/mao.thaivan

I reached the cat, sao lại sai vậy ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

Bởi vì reached không đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Reached là đã với tới

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

Cứ tưởng touch là được rồi chứ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.