Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đưa cho tôi đồ ăn ."

Dịch:He gives me the food.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenbang1957

Tôi ghi He offers me the food mà cũng sai,chẳng hiểu!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

me too :D.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

có nhất thiết cần the ở đây ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhvy313

he gives the food to me ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bao910583

Dịch thô ra sẽ là anh ta đưa đồ ăn cho tôi :v

1 năm trước