Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thaokhe

"My mother wants me to play with you."

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaokhe

câu này mình bỏ to đi được không mod?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

want và play là động tư, trong tiếng anh giữ 2 động từ phải có "to" bạn ạ ^^.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Mẹ tôi muốn tôi chơi với bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Sao có "to" trước play vậy ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

want và play là động tư, trong tiếng anh giữ 2 động từ phải có "to" bạn ạ ^^.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenchiT7

Want somebody to do something

2 năm trước