Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đã không rời nhà tôi ."

Dịch:They did not leave my house.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa47kttt

.hgftaA

1 năm trước