"Họ đã không rời nhà tôi ."

Dịch:They did not leave my house.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa47kttt

.hgftaA

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.