"Tôi là một nữ bồi bàn."

Dịch:I am a waitress.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DUONGXUAND

Rắc rối quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/try927262

Giống với đáp án mà vẫ sai là thế nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongHaLuu

Phan nghe nghiep voi minh hoi rac roi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcPhngLin1

Trời! Cái này khó quá

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Đề nghị không nên dùng danh từ "bồi bàn" vì nó mang tính miệt thị sư phạm nên dùng phục vụ bàn, hay chạy bàn cũng được

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Xúc phạm ko phải sư phạm xin lỗi!

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.