Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not speak English."

Dịch:Tôi không nói tiếng anh.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenDang2

Cho mình hỏi sử dụng:

I am not speak English hay I do not speak English? Tại sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/narutocuuvi03

Tôi nói tiếng anh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Blue_s2
Blue_s2
  • 18
  • 9
  • 6
  • 2

Tôi không có nói tiếng anh cũng được mà nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NTMinhThy

vậy i do not speak English là tiếng Anh hay tiếng việc mà kêu là không nói tiếng Anh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhnguyen1997

bạn không nói tiếng anh, vậy bạn vừa nói gì đó :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngTrnh

engrish =))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HatMuoi

Tôi không nói được tiếng Anh.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Why? :D

3 năm trước