Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He lets me think."

Dịch:Anh ấy để tôi nghĩ.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trung_Lv

mình làm cậu ấy để tôi nghĩ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lan400067

VẬY , CẬU ẤY CHO TÔI SUY NGHĨ, sai à?

10 tháng trước