Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"She did not hear me say that."

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvxuyen
nvxuyen
  • 25
  • 358

Cô ấy đã không nghe thấy tôi nói điều đó.

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/The_tea

She did not hear me "said" that co duoc khong

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 8

Cô ta đã không nghe tôi nói như thế.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/cnghong9

Đã dùng did rồi thì động từ trở về dạng nguyên thể hết nhỉ

0
Trả lời1 năm trước