Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"She did not hear me say that."

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvxuyen
nvxuyen
  • 25
  • 393

Cô ấy đã không nghe thấy tôi nói điều đó.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/The_tea

She did not hear me "said" that co duoc khong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Cô ta đã không nghe tôi nói như thế.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cnghong9

Đã dùng did rồi thì động từ trở về dạng nguyên thể hết nhỉ

1 năm trước