"Bác sĩ đã bảo cô ấy rằng cô ấy đã phải uống thuốc đó."

Dịch:The doctor told her that she had to take that medicine.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 217

Uống thì là drink chứ. Sao dùng take

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

đúng rồi đó drink là uống

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Câu này kỳ kỳ

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.