"Rủi ro là quá lớn."

Dịch:The risk is too big.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnx579
tnx579
  • 25
  • 11

Diễn đạt rủi ro người ta dùng khái niệm cao, thấp vì nó liên quan tới xác suất. "Lớn", nhỏ thì dùng khi nói về thiệt hại, lợi ích.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AstaNguyen

đúng rồi ah, phải nói là too high mới chính xác

2 năm trước

https://www.duolingo.com/longnh1504

chuẩn, ở đây phải dịch là too high

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

ad cho hỏi tại sao dùng very lại sai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

Tại vì tôi cũng vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun

Tuy là tôi cũng dùng too nhưng cho tôi hỏi dùng very hay so có được không?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.