Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is the painting?"

Dịch:Bức tranh ở đâu?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/miss159

Bức tranh không được à? Bức tranh vẽ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangkhai

nếu là bức tranh đang vẽ ở đâu có được không ad !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/arshavindn

the painting là bức tranh thôi, -ing ở đây không có nghĩa là đi sau động từ, biến painting thành đang vẽ được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hakaji

you do not know any about Vietnamese.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/viethuongdev

Mình làm "Bức vẽ đang ở đâu" mà sai là sao.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Mình dịch là "bức tranh đang ở đâu" cũng bị sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nk.chung

"bức tranh ở chỗ nào?" cũng sai sao -.-""

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luasieunha

Thiếu dấu ? Là sai sao OMG

2 năm trước