"Where is the painting?"

Dịch:Bức tranh ở đâu?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/miss159

Bức tranh không được à? Bức tranh vẽ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangkhai

nếu là bức tranh đang vẽ ở đâu có được không ad !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luasieunha

Thiếu dấu ? Là sai sao OMG

2 năm trước

https://www.duolingo.com/viethuongdev

Mình làm "Bức vẽ đang ở đâu" mà sai là sao.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Mình dịch là "bức tranh đang ở đâu" cũng bị sai

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.