"He has a positive attitude."

Dịch:Anh ta có một thái độ tích cực.

July 11, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoiNguyen7

rất khó nghe

March 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Người này đọc giọng Mỹ và nối âm giữa 2 chữ "positive attitude" nên hơi khó nghe 1 chút. Cụ thể ta đọc 2 chữ này là: pó xì đì va đờ chù(đ)

November 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/inhthuhng12

khó nghe quá

December 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vando37

Khó nghe quá mà khó hiểu lắm nhà sản xuất ơi

November 9, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.