"Nó là một chuyến đi."

Dịch:It is a journey.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthien692

trip và journey khác nhau thế nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

có khác gì đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungBK95

theo mình hiểu thì trip thường dùng với những chuyến đi ngắn còn journey thì dài hơn như đi du lịch nước ngoài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangletua

Lớn lóno jhfssaqwwexxsazAsss

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhoang2005

mềnh éo thể nào đọc được từ "trip"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phngtho295383

Trip và journey khác nhau chỗ nào

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.