Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một chuyến đi."

Dịch:It is a journey.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthien692

trip và journey khác nhau thế nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

có khác gì đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungBK95

theo mình hiểu thì trip thường dùng với những chuyến đi ngắn còn journey thì dài hơn như đi du lịch nước ngoài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangletua

Lớn lóno jhfssaqwwexxsazAsss

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhoang2005

mềnh éo thể nào đọc được từ "trip"

1 năm trước