https://www.duolingo.com/nguyen32mayman

TEST DỄ LÀM NHANH RING NGAY LINGOTS

nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

VERB TENSE 1 . WHERE YOUR FATHER ( BE ) ? - HE ( BE ) IN THE LIVING - ROOM . HE ( WATCH ) TV. 2 . THEY ( GO ) TO SCHOOL NEXT WEEK

MỖI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ LINGOTS NHIỀU NHIỀU TÍ NHA ĐỂ CÒN THẢO LUẬN LÂU DÀI ( KHOẢNG 10 LINGOTS CHẲNG HẠN )

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

1 where is your father

2 he is in the living-room

3 he is watching tv

4 they will go to school next week

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

sao không tặng lingots cho tớ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

tặng nè

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

thank you

1 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

tanh kiu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

1/ Where is your father?

2/ He is in the living-room.

3/ He is watching TV.

4/ They will go to school next week.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

tặng lingots đi chứ

^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Tặng lingot gì hả bạn? Mình ko hiểu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

1 Where is your father

2 He is in the living-room

3He is watching tv

4 They will go to school next week

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

tặng lingots đi chứ

^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kuroemondoras

thôi chơi khác đi linh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

1 Where is your father

2 He is in the living-room

3 He is watching TV

4 They will go to school next week

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

tặng lingots đi ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kuroemondoras

where's your father? he's in living room he watching TV they will go to shool next week

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman
nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

tặng lingots đi ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kuroemondoras

bó tay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangluntit

Where is your father?-He is in the living room-He watching TV-They goes to school next week

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.