Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Which party do you belong to?"

Dịch:Bạn thuộc đảng phái nào?

3 năm trước

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/vienngtr

Phải thêm đáp án "bên nào" và "phía nào" và "phe nào" và "phái nào" chứ. Đáp án nghèo quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Chào, có rất nhiều cách diễn đạt/đáp án TV mà bọn mình có thể thêm hết vào được. Cách duy nhất là bạn bấm nút báo lỗi "đáp án của tôi nên được chấp nhận" trong quá trình làm bài và từ đó bọn mình mới cập nhật được.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 942

bạn theo đảng phái nào> cũng được mà

2 năm trước