"Apersonhastenfingers."

Dịch:Một người có mười ngón tay.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thoale15

Dùng one thay a được ko mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

A normal person has ten fingers. Gặp anh cụt tay ở đó mà có đủ mười ngón! Hoặc giả gặp anh có tật bàn tay có sáu ngón...kkk

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.