Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ăn bằng tay."

Dịch:I eat with the hands.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thacsign

i eat by hands sao không được nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhVinh1

cái tay có biết ăn đâu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ty2309
ty2309
  • 25
  • 18

I eat with my hand

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

T cũng viết vậy. Wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngThHoiP

Tại ko ko dùng by dc v ad???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

I have the same answer as ty2309's, too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

I eat by hand?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DQTrung

Ừ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Hôm qua tôi ăn bằg miệg

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

i eat with my hands?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I eat with hand

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I eat with the hands

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

I eat with my hands.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Tôi ăn bằng mồm

3 tháng trước