https://www.duolingo.com/Wonderful-day

ĐOÁN TRUYỆN NHẬN LINGOT

Ở NGOÀI SƯƠNG NGOÀI GIÓ/TRANG HOÀNG NHỮNG HIỂM NGUY/BA NGƯỜI ĐI ĐẾN ĐÓ/BẢY NGÀY KHÔNG TRỞ VỀ. BÀI THƠ TRÊN TRÍCH TỪ TRUYỆN NÀO?CỦA AI?CẤM SEARCH INTERNET,SEARCH LÀ BIẾT NGAY!(ĐOÁN ĐƯỢC THÌ NHỚ ĐỌC NHÉ)-HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU VĂN HỌC-CÁC BẠN NHỚ ỦNG HỘ LINGOT ĐỂ TRÒ CHƠI ĐƯỢC KÉO DÀI NHÉ! AI TÌM ĐƯỢC BÍ MẬT CỦA BÀI THƠ THÌ ĐƯỢC NHẬN THÊM 2 LINGOTS HA

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 239

Bài thơ trên của nguyễn nhật ánh, trog tác phẩm kính vạn hoa. Mình vẫn còn nhớ rõ cả câu truyện nữa ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 239

Bí mật của bài thơ là ta lấy các từ đầu tiên của mỗi dòg ghép lại đc câu " ở trang ba bảy"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Wonderful-day

chúc mừng !bạn là người đầu tiên trả lời!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bebongnhonhan

kính vạn hoa của nguyễn nhật ánh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

bí mật là chi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pinkiepiesmile

Kính Vạn Hoa!!!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonggiang95

bai kinh van hoa cua nguyen nhat anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthuynguyen

kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh,bí mật là ghép các chữ đầu lại sẽ thành ở trang ba bảy.Nhớ giữ lời nghen bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

bài thơ hay thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Bài thơ trích từ KÍNH VẠN HOA của NGUYỄN NHẬT ÁNH.

Bí mật của bài thơ là ta lấy các từ đầu tiên của mỗi dòng ghép lại được câu "ở trang 37".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy330185

kính vạn hoa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

bí mật là chi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kirito...

Bài thơ trên của nguyễn nhật ánh, trong tác phẩm kính vạn hoa.Bí mật là lấy các từ đầu tiên của mỗi dòng ghép lại được câu " ở trang ba bảy"

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.