Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want a personal secretary."

Dịch:Tôi muốn một thư ký riêng.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuNguyn11

Không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhonTNT

Why not ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGCNG581522

tôi muốn có một thư ký riêng? có sai không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhonTNT

Đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnKhanh7

Không

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/huyen2742000

"tôi muốn 1 thư kí cá nhân" wea??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhonTNT

No !!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MeoXinh

tôi muốn 1 thư ký riêng. wrong?

8 tháng trước