"I want a personal secretary."

Dịch:Tôi muốn một thư ký riêng.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuNguyn11

Không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhan_07
  • 11
  • 10
  • 4

Why not ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGCNG581522

tôi muốn có một thư ký riêng? có sai không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhan_07
  • 11
  • 10
  • 4

Đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnKhanh7

Không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tin25830

Mới vừa rụng tim xong

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/huyen2742000

"tôi muốn 1 thư kí cá nhân" wea??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhan_07
  • 11
  • 10
  • 4

No !!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MeoXinh

tôi muốn 1 thư ký riêng. wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tin25830

Tôi muốn có một thư ký riêng. Mất một tim

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.