"Ifinishedamarathon."

Dịch:Tôi đã kết thúc một cuộc marathon.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 266

Hoàn thành = hoàn tất. Bổ sung đáp án đi mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

marathon cũng là đi thi chứ. Ta nên cho phần thi vào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

tôi kết thúc 1 cuộc thi thì cuộc thi đó là cuộc thi xác định chứ không phải là không xác định. Vì vậy chỗ này phải dùng là the marathon. Mod xem lại giúp!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

Mod bổ xung đáp án này nhé "Tôi kết thúc cuộc thi marathon."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 266

Không được, finished ở dạng quá khứ nên phải dịch là đã kết thúc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/luongngocduyen

cuộc thi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

"I finished a marathon." "I finished the marathon."

Khóa học có cả 2 câu này, nó hơi trùng nhau và gây nhầm lẫn khá nhiều @@~

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 266

Phân biệt 2 câu bằng từ a đó, a marathon - một cuộc đua marathon , the marathon - cuộc đua marathon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
 • 23
 • 11

Bổ xung đáp án đi các bạn ơi, "chạy việt dã" mà cũng báo sai kìa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 266

Từ này không thông dụng bạn ơi, mà bạn có căn cứ marathon được dịch là chạy việt dã không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TanNguyenm1

lúc thì chạy, lúc thì đua ấm ớ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"tôi đã hoàn thành một cuộc chạy đua marathon" có gì sai chứ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 266

Sai ở chỗ từ chạy đó bạn. Nếu dịch qua loa thì câu bạn vẫn đúng nhưng xét kĩ dịch marathoncuộc đua marathon thì ổn và chính xác hơn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

haha, chạy đua mà sai là sao? Mình thấy vô lý quá. Ngược lại, nếu mình muốn nói " tôi đã hoàn thành một cuộc chạy đua marathon" bạn sẽ dịch sao?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.