"Theydidnotwriteaboutthemurder."

Dịch:Họ đã không viết về vụ án mạng .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
  • 22
  • 1055

Mình nghe đi nghe lại nhiều lần thấy phần nghe là "Thay did not write about the murderer." . Có sự nhầm lẫn gì ở đây không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/UpUpUp19

Toàn nghe ra "murderer" thế :/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They did not write about The murder, they did not write about The murder, they did not write about The murder, they did not write about The murder, they did not write about The murder, they did not write about The murder

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khoa703407

vụ sát hại vẫn được mà sao sai thế

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.