Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chi phí cho quảng cáo một sản phẩm là bao nhiêu?"

Dịch:What is the cost for advertising a product?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyquy
quyquy
  • 25
  • 9
  • 21

"How much is the cost to advertise an product?" thì dịch thế nào?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 713

How much does it cost for advertising a product

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Garielle4

Dùng how much chắc là bỏ đi the cost. Mình cũng làm sai câu này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 713

How much does it cost for advertising a product . Chắc chắn là đúng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TRANNANGLU

How much does advertising a product cost?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vientt

How much cost for advertising a product?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Sao dùng "What" nhỉ? Mình luôn làm sai câu này!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 713

How much does it cost for advertising a product

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

How much is the cost for advertising a product

2 tháng trước