Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không nghĩ nó là trà."

Dịch:We do not consider it tea.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangSpacy

Câu này sao lúc là it tea, lúc lại là it's tea vậy. Khi điền it tea đáp án là it's tea, khi điền it's tea đáp án là it tea. Kiểu gì cũng làm sai :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LadyGirl_23

Là sao???????? Mình ghi rõ ra cho chuẩn mà đáp án đúng mà!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangSpacy

11 tháng trước rồi, bây giờ đáp án chuẩn rồi :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LadyGirl_23

Không phải đâu, tùy ngữ pháp mà! Với consider thì ko cần

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangSpacy

ngữ pháp chưa biết đúng hay sai, nhưng đáp án làm linh tinh như thế sao trả lời đúng được, bây giờ sửa được một thời gian rồi còn đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

We do not think it is tea

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NQD82

Me too!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/caongcanh2
caongcanh2
  • 24
  • 12
  • 2
  • 99

Dù đúng nhưng tôi thấy câu này lạ lạ thế nào ế

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

uh cau nay minh cung bat chuoc cau kia bo to be di the la sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongrubi

huuuuuuuuuuuuuuuu. i dont understand

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

We do not assume it tea = wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LePHUOCLY

Tôi thấy câu trả lời sao ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnhThHngT

Câu này trả lời là it is tea mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NQD82

Ghi là : We do not think it is tea có phù hợp không mọi người?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đáp án thì là it's tea. Còn answer shows ở đây là it tea. Lẫn lộn quá vậy.

2 tháng trước