Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thấy bạn."

Dịch:I see you.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GauTyvidai

De ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DoraCute

Hi hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThiNg118101

Lỡ tay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/iamnhi

Khó mẹ ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Wuan20

Tôi cưa bạn viết như thế nào nhỉ ?

2 tháng trước