"Sheismybestfriend."

Dịch:Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamthanhc4

"Cô ấy là bạn thân của tôi"- vậy cũng sai à ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/youjinXu

Cô ấy là người bạn tốt của tôi. Dịch vậy đúng mà. Sao sai kỳ vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenCuon356614

The best moi la tot nha chu nhi,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

best friend là bạn thân cũng sai hả ? bạn thân địch như thế nào ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HngGiang334613

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi best cũng có nghĩa là thân

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhathanh2005

mik chẳng có lấy một người bạn thân TT V TT why???!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy688360

"best friend" không được hiểu là "bạn thân" sao?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.