Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần xà bông."

Dịch:I need soap.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhthy12354

Want là muốn mà bạn.Nếu bạn dùng want thì câu sẽ là Tôi muốn xà bông.

2 năm trước