"Cuộc thi thì khó."

Dịch:The contest is hard.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teochep

Cuộc thi thì là examination ko được sao Cú vọ ơi!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SongNguPhan

the contest is difficult

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.