Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuộc thi thì khó."

Dịch:The contest is hard.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teochep

Cuộc thi thì là examination ko được sao Cú vọ ơi!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SongNguPhan

the contest is difficult

1 năm trước