Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Từ này xuất hiện trong đoạn chữ."

Dịch:This word appears in the text.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

"this word shows up in the text " được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Teochep

Một đoạn chữ (đã thấy ko ổn) vậy mà con dịch text. Pó tay Cú vọ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yubuk

"...in the paragraph" khong duoc a?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thm451264

sao paragraph k đc

1 tháng trước