Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Kết quả game show English Go (1)

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 124

Đây là kết quả làm bài của các bạn. Có gì sai sót hay thắc mắc mog các bạn góp ý. Có thể có mấy kiểu câu mìk ko bik nhưg đúg thì các bạn chỉ cho mình để mìk hoàn thiện hơn nha :)

 • thuylinh-2004: đúng 0/10 câu.

 • miaomiaoo2405: đúng 3/10.--> 3 lingots.

 • rosmuseing: đúng 6/10--> 6 lingots

 • DatPhamVu: đúng 6/10--> 6 lingots.

 • Klingon1234: đúng 6/10--> 6 lingots.

 • athena0404: đúng 6/10--> 6 lingots.

 • NhiTruc: đúng 2/10--> 2 lingots.

 • dohoangnguyen: đúng 6/10--> 6 lingots

 • ThanhPhong711773: đúng 5/10--> 5 lingots.

 • nhatphuong_01: đúng 7/10--> 7 lingots.

 • havan2005: đúng 7/10--> 7 lingots.

 • BoHong5: đúng 7/10--> 7 lingots.

Có tổng cộng 12 bài thi. Đây là ĐÁP ÁN:

1) Can i make an appointment to see optician ?

2) If i had enough qualifications, I would apply for this job.

3) This is the beach we used to lie on.

4) I'm pleased that you are able to go to Paris next month.

5) A bridge was constructed over my house.

6) I'm glad to receive the letter from you.

7) Jane is more beautiful than her sister.

8) The bag is too heavy for her to carry.

9) The novel is so interesting that i have read twice.

10) There was so much noise that I couldn't sleep.

Tuần sau mình sẽ ra típ. Bạn nào nhận giải thì comment bên dưới nha.

5
3 năm trước

32 Nhận xét