"I kick the door."

Dịch:Tôi đá cánh cửa.

7/14/2015, 11:02:08 AM

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

A few day later, the doctors have to cut my leg off my body :)))

1/21/2017, 10:40:37 AM

https://www.duolingo.com/NoobMoon

Tôi đạp cửa sao lại sai vậy?

7/14/2015, 11:02:08 AM

https://www.duolingo.com/Peter224544

kich là đá hẳn hoi mà sao lại là đạp?

11/18/2015, 12:00:54 PM

https://www.duolingo.com/NoobMoon

just for fun thôi :v

11/18/2015, 4:34:10 PM

https://www.duolingo.com/long231510

Đạp khác đá cậu ạ:-):-):-)^^^^^^^^^^^^^_^

9/25/2017, 1:30:45 PM

https://www.duolingo.com/hunterx89

Tôi đá cửa cũng không được

4/24/2017, 8:46:08 AM

https://www.duolingo.com/saobng20

Bộ muốn bể cửa à

9/22/2018, 12:13:08 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.