Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy cao như bố của anh ấy."

Dịch:He is as tall as his father.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrKhai

Why ? Dad or father is the same.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongnguy7

Don't understand, ha?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

trường hợp này không dùng like đc à ĐÁP ÁN của mình là : he is tall like his father

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is as tall as his father, He is as tall as his father, He is as tall as his father, He is as tall as his father, He is as tall as his father,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhduy533473

Nó khó

9 tháng trước