1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "He always has a new inventio…

"He always has a new invention underway."

Translation:Han har alltid en ny oppfinnelse på gang.

July 14, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/OddmundNes

Man kan si "på gang" på flere måter, en av de kan være "rundt hjørnet" som betyr at det er på vei. One can say "underway" in many ways, one of which can be "around the corner" which means it's coming soon.

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.