"Người du khách đi đến bảo tàng."

Dịch:The tourist goes to the museum.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

The visitor cũng là du khách đúng không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thi941974

Comes k đúng à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThunPhm3

Te tourist goes to the museum mà củng báo sai. Hic

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh572300

the mà bạn :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

Đề nghị admin xem lại câu này nhá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namnh2

Mjnh cug visitor

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThThy12

Visitor sao sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dat434696

Visitor không đc ???

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.