Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có trên năm mươi tờ báo ."

Dịch:There are over fifty newspapers.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhct
vinhct
  • 25
  • 19

there are more fifty newspapers cũng bị sai là sao? có lẽ dữ liệu đáp án bị hạn chế nên chấm hơi cứng nhắc.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/RedNam.NTN

"more than" mới đúng bạn ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhct
vinhct
  • 25
  • 19

cảm ơn bạn NTN

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthTha606754

Thank you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

There are on fifty newspapers

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 719

Nên chọn cách Đơn giản: There are over fifty newspapers

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MuaBui2

Oi vc

8 tháng trước