Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sắp nhận đồ ăn."

Dịch:They are going to receive food.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Baosa

they are about to receive food được không admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kimtrinh1997

mình cũng nghĩ "they are about to receive the food" được đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

They are getting food. Như vậy cho đơn giản :).

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418
Motivation676418
  • 25
  • 25
  • 16
  • 11
  • 391

Chưa có sẽ hay sắp gì bạn ơi @@

11 tháng trước