Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QuyThuy

dịch anh=> việt

QuyThuy
  • 10
  • 10
  • 8
  • 8

nhờ các bạn dịch cho mình nếu ai đúng nhất tớ cho các cậu 2 lingo

3 năm trước

0 Nhận xét