"They will pay for the book."

Dịch:Họ sẽ trả tiền cuốn sách.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnKimBch

"bọn bọ sẽ trả tiền cho cuốn sách" nó báo sai là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Chuot643321

thì ghi bọ là sai rồi chứ sao !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuBui10

pay có nghĩa là trả tiền, không thể có nghĩa là trả cuốn sách! Thấy phía dưới có 2 đáp án mà trên đây chỉ thấy 1 là sao????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Blue2905
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhung554447

G

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haininh231104

"Họ sẽ trả tiền sách" mà sai à

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.