Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the strategy of his campaign?"

Dịch:Chiến lược của chiến dịch của anh ấy là gì?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hailongzz

chiến dịch của anh ấy có chiến lược gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Chiến lược gì cho chiến dịch của anh ấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/atmt17
atmt17
  • 25
  • 400

Câu này hay nhất

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhchau150407

yeah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynKimHn6

Còn thiếu nhiều đáp án quá ad

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vuongquocls

Lũng củng vãi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/mstery65

câu hỏi tối nghĩa

3 tháng trước