"Những con chim sống trong sở thú."

Dịch:The birds live in the zoo.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BcLcTrongm

Co the giai thich khi nao dung on va in dc ko

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynBim1

Vì những con chim đã đc xác định là sống trong sở thú

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bee_Cute

The birds live in zoo!!!! => why wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHiu408690

Cách dùng on và in?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuynguyen7

Những con chim sống trọng sở thú

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.