https://www.duolingo.com/ngannurse

các bạn giải thích giúp mình mấy câu ngữ pháp này với

1.when/ arrive/victim/take/hospital/police Lời giải là When we arrive the victim had been taken to hospital by the police. mình nghĩ câu này đang viết theo tình huống 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ, vậy mà mình thấy đáp án ko chia từ " arrive" theo quá khứ, là sao vậy ha? 2. He.......... a bad cold; he sneezes so often. a. has been having b. is having c. has. d. will have đáp án là c. has nhưng theo các bạn mình chọn b. is having có được không? đang bị cảm cúm cũng được mà

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_alien_03
  1. Mình nghĩ đáp án sai đấy. 2 hđ trc sau ( hđ này hoàn tất trước một hđ # xảy ra) thì Hành động xảy ra trước dùng QkHt, hđ sau dùng Qk đơn. Nếu vế sau " the victim had been taken" thì trc fải là arrived" chứ nhỉ? Theo mặt nghĩa đã!
3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngannurse

mình cũng nghĩ vậy đó nhưng không chắc @@

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.